Phụ huynh có thể giúp trẻ như thế nào?

Đăng bởi: admin vào lúc: 03/06/2020

Giáo viên sử dụng phương pháp Immersion – nhúng ngôn ngữ hiểu rằng hầu hết các phụ huynh không biết ngôn ngữ đích. Thực tế là các chương trình học theo phương pháp này được phát triển riêng cho trẻ có bố mẹ là những người chỉ có đơn ngữ. Phụ huynh có thể hỗ trợ trẻ học ngôn ngữ thứ hai một cách tích cực và bền bỉ bằng cách động viên tinh thần cho trẻ.

 

 

Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ có bố mẹ với thái độ tích cực dành cho ngôn ngữ đối tượng sẽ học tốt hơn trong chương trình học sử dụng phương pháp nhúng ngôn ngữ. Cần lưu ý rằng hầu hết các kỹ năng đã được phát triển trong ngôn ngữ thứ nhất sẽ được vận dụng lại cho ngôn ngữ thứ hai.

Đọc sách cho trẻ bằng tiếng Anh, khuyến khích trẻ viết bằng tiếng Anh, và giới thiệu cho trẻ các trò chơi chữ bằng tiếng Anh như ô chữ, tìm từ, sắp xếp và giải mã từ. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ dùng ngôn ngữ đối tượng ngoài lớp học: mượn hay mua thêm sách và videos, xem TV bằng ngôn ngữ thứ hai với trẻ, và cho trẻ tiếp cận với các sự kiện và hoạt động có dùng ngôn ngữ thứ hai như kịch, các khóa học và các hoạt động thể thao.