Những lợi ích về mặt nhận thức của song ngữ là gì?

Đăng bởi: admin vào lúc: 03/06/2020

Suy nghĩ linh hoạt: Những người có khả năng song ngữ có thể phân tích kiến thức ngôn ngữ tốt hơn. Họ biết rằng có ít nhất hai cách để diễn đạt cùng một vấn đề và họ hiểu được mối quan hệ giữa từ và nghĩa của từ. Họ có khả năng tập trung tốt hơn vào nghĩa của từ và chỉ lưu ý những điểm thích hợp nếu có thông tin khác gây xao lãng (khả năng nhận thức ngôn ngữ cao). Những người có khả năng song ngữ thể hiện suy nghĩ linh hoạt hơn và có thể thực hiện các công việc đòi hỏi sử dụng trí óc tốt hơn. Họ sáng tạo trong việc sử dụng ngôn từ, thể hiện sự thông minh nhanh nhạy trong cử chỉ và có thể trả lời những câu hỏi mở một cách thoải mái hơn những người chỉ có đơn ngữ.

 


Nhạy cảm hơn với những người xung quanh: nhận thức, tiếp thu và thấu hiểu ngôn ngữ tốt hơn: Người học có hai ngôn ngữ phát triển tốt sẽ nhạy bén hơn trong giao tiếp. Nhiều bằng chứng cho thấy họ có khả năng hiểu rõ hơn nhu cầu của người khác và đưa ra phản ứng thích hợp. Khi tiếp cận với những khác biệt về văn hóa, họ tôn trọng những khác biệt giữa con người và các nền văn hóa của họ, và có khả năng giao tiếp với những nhóm người đa dạng.